nieuws

nieuws

Gezamenlijke verklaring tussen China en de Filippijnen: de twee partijen zullen samenwerking onderzoeken op het gebied van zonne-energie, windenergie, elektrische voertuigen, opwekking van kernenergie en andere gebieden

Gezamenlijke verklaring tussen China en de Filippijnen: de twee partijen zullen samenwerking onderzoeken op het gebied van zonne-energie, windenergie, elektrische voertuigen, opwekking van kernenergie en andere gebieden

Jan 6,2023.


Polaris Solar Photovoltaic Network heeft vernomen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op 5 januari een gezamenlijke verklaring heeft afgegeven tussen de Volksrepubliek China en de Republiek der Filipijnen, waarin China en de Filipijnen samenwerking zullen bespreken op het gebied van zonne-energie, windenergie, elektrische voertuigen, opwekking van kernenergie en andere gebieden.


Gezamenlijke verklaring van de Volksrepubliek China en de Republiek der Filipijnen

(Beijing, 5 januari 2023)


Aan het begin van het nieuwe jaar toont dit bezoek de oprechte vriendschap van president Marcos jegens China en het Chinese volk, evenals zijn vast vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en de Filippijnen.


De twee partijen evalueerden de ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en de Filippijnen en waren het erover eens dat de twee landen diepgaande uitwisselingen op hoog niveau en nauwe economische en intermenselijke banden hebben. Voortbouwend op hun bijeenkomst in de marge van de APEC Economic Leaders' Meeting in november 2022, bereikten de twee staatshoofden tijdens deze bijeenkomst opnieuw een belangrijke consensus.


Tijdens zijn bezoek had president Marcos ook een ontmoeting met de Chinese premier Li Keqiang en de voorzitter van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres Li Zhanshu.


De Filippijnen feliciteerden de Communistische Partij van China met de succesvolle bijeenroeping van het 20e Nationale Congres en haar inzet om de grote verjonging van de Chinese natie alomvattend te promoten door middel van modernisering in Chinese stijl. China wenst de Filippijnen een betere nationale ontwikkeling onder leiding van president Marcos. De twee staatshoofden kwamen overeen elkaar meer steun te geven in het ontwikkelingsproces van hun respectieve landen, gezamenlijk de moderniseringsdrang voort te zetten en meer voordelen voor de twee volkeren te brengen.


4. De twee partijen verbinden zich ertoe de samenwerking op de vier sleutelgebieden landbouw, infrastructuur, energie en cultuur te verdiepen en meer samenwerkingsmogelijkheden te verkennen op het gebied van defensie, veiligheid, wetenschap en technologie, handel en investeringen.


5. De twee partijen kwamen overeen de bilaterale handel verder te ontwikkelen en ernaar te streven het bilaterale handelsvolume van vóór de epidemie te herstellen en te overtreffen. De twee partijen benadrukten het belang van het bevorderen van de handelsbalans en zullen de markttoegang voor Filippijnse exportproducten vergroten. De twee partijen verwelkomden de ondertekening van een nieuw memorandum van overeenstemming tussen de Shenzhen Stock Exchange en de Philippine Stock Exchange om de samenwerking tussen de kapitaalmarkten van de twee landen verder te verdiepen. De twee partijen verwelkomden de ondertekening van een reeks overeenkomsten over samenwerking op commercieel gebied om de economische groei en ontwikkeling van de twee landen te ondersteunen. De twee partijen zullen duurzame en inclusieve handel op bilateraal en regionaal niveau blijven bevorderen en de samenwerking op het gebied van digitale economie en groene ontwikkeling blijven versterken.


6. Beide partijen kwamen overeen de samenwerking op het gebied van landbouw te versterken en ondertekenden een aantal documenten voor samenwerking op landbouwgebied, waaronder het actieplan voor samenwerking op het gebied van landbouw en visserij tussen China en de Filippijnen (2023-2025), het certificaat van overdracht van de derde fase van de technische Samenwerkingsproject van het China-Philippines Agricultural Technology Centre en het quarantaineprotocol voor de verzending van Filippijnse verse durian naar China. De Filippijnen bedanken de Chinese regering voor het leveren van de broodnodige landbouwvoorraden.


7. De twee partijen hechten veel belang aan de ontwikkeling van infrastructuur en staan ​​klaar om de synergie tussen het Belt and Road Initiative en het Plan om meer te bouwen voor beter bouwen verder te verdiepen, en hoogwaardige samenwerking op het gebied van infrastructuurprojecten te bevorderen om de economische groei te stimuleren. De twee partijen hernieuwden het memorandum van overeenstemming over samenwerking op het gebied van Belt and Road, ondertekenden de raamovereenkomst voor het Pasig River Bridge-project en het certificaat van overdracht van door China ondersteunde infrastructuurprojecten in de Filippijnen, en wisselden van gedachten over de leningsovereenkomst ter ondersteuning van de Filippijnen ' infrastructuur Ontwikkeling. De twee partijen zullen de samenwerking bij de aanleg van infrastructuur verder verdiepen, de Davo-Samar-brug en andere belangrijke projecten bouwen,


8. Op het gebied van olie- en gassamenwerking kwamen beide partijen overeen de geest van het memorandum van overeenstemming tussen de regering van de Volksrepubliek China en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake ontwikkelingssamenwerking op het gebied van olie en gas in gedachten te houden ondertekend in 2018, en om het offshore olie- en gasontwikkelingsoverleg vroegtijdig te hervatten op basis van de bestaande resultaten ten voordele van de twee landen en volkeren. De twee partijen zullen samenwerking onderzoeken op het gebied van zonne-energie , windenergie , elektrische voertuigen en de opwekking van kernenergie .


9. De twee partijen bevestigden opnieuw hun inzet voor het opbouwen van nauwere politieke, economische, wetenschappelijke, technologische en mens-tot-mens-banden, waarbij ze de gelegenheid aangrepen om de 50e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen China en de Filippijnen in 2025 te vieren.laat een bericht achter
Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.